De stichting heeft de ANBI status

Donaties zijn van harte welkom op het volgende rekeningnummer:

Bank NL 92 RABO 0305 906 135 ten name van de Stichting Breast Care Foundation

KvK 63742969
RISN 855380573

We vernemen daarbij graag of we uw gift kenbaar mogen maken en met welke vermelding.


Financieel

De jaarverslagen van Breast Care Foundation en de financiële balans zullen jaarlijks op de website worden gepubliceerd, en zullen voldoen aan de vereisten die daarop van toepassing zijn.

Donaties

2019

Fitness De Kloek Middenbeemster organiseerde speciaal voor de Breast Care Foundation een Workout op 25 januari 2019. Hiermee is een prachtig bedrag opgehaald. We willen de initiatiefnemers en de deelnemers enorm bedanken voor dit initiatief en deze mooie donatie.

2018

We zijn zeer dankbaar voor de gulle giften van patiënten van het Alexander Monro Ziekenhuis!

We zijn zeer dankbaar voor de ruimhartige donaties door anonieme gevers. Zij dragen de Breast Care Foundation een warm hart toe. Mede dankzij hen is de stichting in staat de doelstellingen te verwezenlijken!

We zijn de D.H. Heijne-Stichting zeer dankbaar voor de periodieke bijdrage aan bate van de Breast Care Foundation, waarmee de stichting haar doelstellingen kan verwezenlijken.

De Breast Care Foundation wil Rolf en Martha Rijkmans, familie en vrienden ontzettend bedanken voor de mooie donatie naar aanleiding van hun 30-jarig huwelijk.

Wij willen de heer De Heij ontzettend bedanken voor de prachtige donatie die de Breast Care Foundation via het ING Nederland fonds voor Medewerkers heeft mogen ontvangen. Tevens willen we het ING Nederland fonds bedanken voor het toekennen van deze donatie.

We danken de American Womens Club The Hague heel hartelijk voor de gulle gift aan de Breast Care Foundation.

De Breast Care Foundation is Jorika en Ronald Wassenburg zeer dankbaar voor het ontvangen van een prachtige donatie.

De Breast Care Foundation is een anonieme gever zeer dankbaar voor het mogelijk maken van de aanschaf van een mammograaf in het Alexander Monro Ziekenhuis. Hiermee komen we tegemoet aan één van onze peilers: Kwaliteit van leven én (medische) zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing environment.

Mevrouw M. Beerends zijn we zeer dankbaar voor het prachtige bedrag dat is opgehaald door middel van een patiëntenactie.

We danken Love, Care & Inspiration heel hartelijk voor de prachtige donatie die is opgehaald tijdens de Lady's First avond.

De Breast Care Foundation is een anonieme gever zeer dankbaar voor de aanschaf van een echograaf in het Alexander Monro Ziekenhuis. Hiermee komen we tegemoet aan één van onze peilers: Kwaliteit van leven én (medische) zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing environment.

Zeer veel dank aan de heer K. Nieuwenhuijzen namens dr. E. Göker voor zijn donatie die ten gunste zal komen aan het opzetten van een nieuwe poli.

Breast Care Foundation is een anonieme gever veel dank verschuldigd voor een ruimhartige donatie om ons wetenschappelijk onderzoek - een van onze peilers - te ondersteunen.