De stichting heeft de ANBI status

Donaties zijn van harte welkom op het volgende rekeningnummer:

Bank NL 92 RABO 0305 906 135 ten name van de Stichting Breast Care Foundation

KvK 63742969
RISN 855380573

We vernemen daarbij graag of we uw gift kenbaar mogen maken en met welke vermelding.


Financieel

De jaarverslagen van Breast Care Foundation en de financiële balans zullen jaarlijks op de website worden gepubliceerd, en zullen voldoen aan de vereisten die daarop van toepassing zijn.

Donaties

De Breast Care Foundation is Wassenburg Medical zeer dankbaar voor het ontvangen van een prachtige donatie.

Zeer veel dank aan de heer K. Nieuwenhuijzen namens dr. E. Göker voor zijn donatie die ten gunste zal komen aan het opzetten van een nieuwe poli.

Wij willen de heer De Heij ontzettend bedanken voor de prachtige donatie die de Breast Care Foundation via het ING Nederland fonds voor Medewerkers heeft mogen ontvangen. Tevens willen we het ING Nederland fonds bedanken voor het toekennen van deze donatie.