KEN JE BORSTEN

1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Hoe eerder een afwijking aan je borsten wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Het is daarom belangrijk dat je je eigen borsten kent. Zo kan je zelf eventuele symptomen herkennen en actie ondernemen. Vooral kijken is hierbij belangrijk. Met de campagne KEN JE BORSTEN zet de Stichting Breast Care Foundation (BCF) zich, in samenwerking met het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ,) onder andere in voor de verspreiding van deze belangrijke awareness.

Hier vind je de 12 meest voorkomende symptomen en hoe je zelf je borsten kunt checken.

Stichting Breast Care Foundation

De Stichting Breast Care Foundation is opgericht om fondsen te werven die ten goede komen aan patiënten die borstkanker of andere borstaandoeningen hebben of het risico daarop hebben. De stichting onderschrijft het belang van het centraliseren van deze zorg in gespecialiseerde centra. De Breast Care Foundation is een stichting met een ANBI status.

Pink Skin or Hair for Breastcare

Hoe check ik mijn borsten?

De Stichting Breast Care Foundation zet zich in voor de volgende thema’s:

Voorlichting en bewustwording

BCF wil een bijdrage leveren aan het delen van kennis op het gebied van borstkanker en borstkankerzorg. We zien het belang van het delen van kennis met alle vrouwen en mannen in Nederland over wat zij zelf kunnen bijdragen op het gebied van preventie en vroege herkenning.

Kwaliteit van leven en (na)zorg

Kwaliteit van leven én medische zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing environment. BCF wil een bijdrage leveren aan het volledig integreren van aanvullende (na)zorg in het medische zorgtraject in een ‘healing environment’ om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven met of na borstkanker.

KEN JE BORSTEN Awareness Kalender

Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

De Breast Care Foundation wil een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. In het huidige klimaat wordt research versnipperd uitgevoerd en worden niet alle data beschikbaar gesteld voor onderzoek. BCF wil aanbieders van zorg die dat mogelijk maken, ondersteunen.

Uitwisseling kennis en data

BCF ziet het belang van het ​delen van kennis en data ​met behulp van ICT optimalisatie met zorgaanbieders, wetenschappelijke instituten en patiënten. In het huidige aanbod van borstkankerzorg wordt kennis en ervaring en data niet altijd, en vaak maar gedeeltelijk, gedeeld onder aanbieders van zorg.

Borstkanker, de cijfers

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende kanker bij vrouwen, en voor vrouwen tussen 35 en 55 jaar doodsoorzaak nummer 1. Elk jaar krijgen circa 17.000 vrouwen (en mannen) de diagnose borstkanker of een voorloperstadium ervan. 20-25% van de nieuwe gevallen per jaar is jonger dan 50 jaar. Er overlijden elke dag in Nederland circa 9 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker.

Het Alexander Monro Ziekenhuis: het eerste gespecialiseerde borst(kanker)ziekenhuis

Om deze ziekte beter te kunnen (vroeg) diagnosticeren, behandelen en van passende nazorg te voorzien, ondersteunen wij de gedachte om de zorg te centraliseren en alle expertise onder 1 dak aan te bieden, zoals in het Alexander Monro Ziekenhuis. Specialiseren maakt excellent en biedt vele voordelen voor de patiënt. Zo kunnen we meer gespecialiseerde kennis en ervaring opbouwen en delen, kunnen we meer mensgerichte zorg en persoonlijke aandacht geven en kan nazorg integraal worden geboden ter ondersteuning van patiënten en dierbaren. Ook kan er met hoog volume data een goede bijdrage worden geleverd aan wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte draagt het bij aan efficiëntere zorg door doelmatige inzet van mensen en middelen.

Momenteel is Breast Care Nederland met het Alexander Monro Ziekenhuis, gespecialiseerd in borstkanker, erfelijke aanleg voor borstkanker en overige borstaandoeningen het eerste ziekenhuis dat helemaal ingericht is rondom de patiënt.

De Breast Care Foundation en excellente borstkankerzorg

De Breast Care Foundation draagt via de doelstellingen bij om de borstkankerzorg naar een nog hoger niveau te brengen. De belangrijkste vertaling van de doelstellingen van de Breast Care Foundation is om bij te dragen aan gespecialiseerde, excellente borstkankerzorg met geïntegreerde (na)zorg in een healing environment, aan verlaging van de sterfte door vroegdetectie, aan beschikbaar stellen van kennis en data en maximale deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 

Nu is er ook de Breast Care Kids Foundation

De Breast Care Kids Foundation is van start. Op deze pagina komen binnenkort alle acties (en hoe jij ook kan deelnemen!)

Help Stichting Breast Care Foundation om de aandacht en zorg voor borstkanker te verbeteren!

Laatste nieuws

 
8 op de 10 vrouwen kent symptomen borstkanker niet

8 op de 10 vrouwen kent symptomen borstkanker niet

KEN JE BORSTEN: Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt hoe groter de kans op genezing BILTHOVEN -  Oktober is borstkankermaand. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt,...