Opvallende uitkomsten cijfers borstkankerzorg IKNL 

Bilthoven – Cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in het kader van het tienjarig bestaan van het Alexander Monro Ziekenhuis wijst uit dat gespecialiseerde zorg leidt tot betere resultaten voor de patiënt. Zo is de prognose van patiënten met een laag stadium borstkanker, behandeld in het in borstkankerzorg gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), gunstiger dan het Nederlands gemiddelde. Het blijft belangrijk te onderzoeken wat leidt tot deze resultaten. 

Op verzoek van het AMZ presenteert IKNL cijfers uit de Nederlandse kankerregistratie. Het liet daarin  zien welke zorg het AMZ de afgelopen tien jaar heeft geleverd en vergeleek deze met de geleverde borstkankerzorg in het Nederlands gemiddelde. Uit de resultaten blijkt onder andere dat patiënten met laag stadium borstkanker in het AMZ een betere prognose hebben dan gemiddeld in Nederland. Hoewel voor veel factoren gecorrigeerd is, blijft het belangrijk om verder te onderzoeken waar dit verschil door komt.

Sabine Siesling, hoofdonderzoeker IKNL en hoogleraar Universiteit Twente: ‘Cijfers over prognose zijn, zeker als je een ziekenhuis met een Nederlands gemiddelde vergelijkt, altijd lastig te interpreteren. Dat komt omdat dit van veel factoren afhankelijk is. We zien onder andere dat patiënten in het AMZ gemiddeld jonger zijn en uit een postcodegebied komen met een hogere sociaal economische status. Met deze verschillen hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden. Echter zijn er mogelijk meer factoren die we nog niet in beeld hebben en de verschillen kunnen verklaren: bijvoorbeeld de leefstijl of de wensen van de patiënt. Deze hebben we niet allemaal geanalyseerd, omdat die cijfers niet bekend zijn. We zien dat in het AMZ vaker MRI-onderzoek wordt ingezet, er vaker een directe reconstructie wordt gedaan na een borstamputatie en dat vaker voor chemotherapie voordat de operatie plaatsvindt (neo-adjuvant) wordt gekozen. Hierbij worden de richtlijnen gevolgd.’

Marjolein de Jong, bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘We hadden altijd al een rotsvast vertrouwen dat specialiseren leidt tot de best mogelijke uitkomsten voor de patiënt. Het is geweldig dat de cijfers van IKNL deze kant op wijzen. Het blijft interessant om verder te onderzoeken wat bijdraagt aan deze resultaten. Het onderzoek toont ook het belang aan van transparantie voor de patiënt op het gebied van de borstkankerzorg en überhaupt van de gehele zorg. Het doel blijft dat de patiënt de beste zorg op de juiste plek krijgt.’

Over borstkanker
De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. Ook krijgen ieder jaar ruim 100 mannen de diagnose. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd ruim 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.

Over het Alexander Monro Ziekenhuis
Het AMZ is hét landelijke en voor iedereen toegankelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.