Kwaliteit van leven en (na)zorg bij borstkanker

Doneer nu

Persoonlijke info

Mollie

Totaalbedrag: €10,00

BCF wil een bijdrage leveren aan het volledig integreren van aanvullende (na)zorg in het medische zorgtraject in een ‘healing environment’ om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven met of na borstkanker. (Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen bij re-integratie naar de thuis- en werksituatie). Deze zorg wordt vaak nog niet vergoed door de zorgverzekeraar. Door deze zorg mogelijk te maken en door aan te tonen dat deze aanvullende zorg wel degelijk bijdraagt aan een betere kwaliteit van de borstkankerzorg en kwaliteit van leven, (en in dit specifieke geval bijvoorbeeld aan een lager percentage werkloosheid na borstkanker), zien we tegelijkertijd een mogelijkheid om, in samenspraak met de zorgverzekeraars, deze aanvullende zorg in de toekomst wel te kunnen vergoeden.

Kwaliteit van leven én medische zorg: alle benodigde (na)zorg integreren in een healing environment

De foundation onderschrijft het belang van het specialiseren en centraliseren van borst(kanker)zorg. Het eerste volledig gespecialiseerde ziekenhuis in Nederland op dit gebied is het Alexander Monro Ziekenhuis.

Met haar excellente resultaten en hoogste patiëntwaardering van Nederland biedt het landelijk de beste zorg voor iedereen. Vergoed door alle zorgverzekeraars. Op de website kunt u informatie vinden over hun resultaten en werkwijze.

Gerealiseerde projecten

Vervolg uitbreiding tijdelijke kamers
We hebben naast de eerdere uitbreiding van patiëntenkamers een vervolg gemaakt met de uitbreiding van tijdelijke kamers (in afwachting van de permanente uitbreiding) en in overleg met donateurs vier nieuwe thema ‘s gekozen en ontworpen in de sterke vrouwenlijn. Zo kunnen patiënten in dezelfde omgeving hun zorg krijgen. De kamers staan in het teken van de volgende sterke vrouwen: Susan Love, Evita Perón, Moeder Theresa en Mary Seacole. 

 

 

Uitbreiding diagnostiek radiologieafdeling
De eerste uitbreiding in diagnostiek op radiologieafdeling is al gerealiseerd. De beste apparatuur om de mammografiefoto met de hoogst haalbare kwaliteit scherm te kunnen beoordelen en met MRI software om de beelden van MRI en mammografie optimaal met elkaar te kunnen vergelijken om zo precies mogelijk een eventuele afwijking op te sporen en te localiseren. Er volgen nog twee geweldi
ge upgrades, daarover later meer!

Integrale nazorg 

Borstkanker kan enorme impact hebben op de patiënt, familie, werk en het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin ook de psychische, sociale en levensstijlaspecten aandacht te geven. 

Lifestyle & nazorg

Voorzorg is nazorg
De lifestyle & nazorg is gericht op het vroegtijdig signaleren, begeleiden en behandelen van klachten na een behandeling in verband met een borstaandoening. Onze visie is dat dit multidisciplinair en integraal dient te gebeuren.

Waarom?
De behandeling van borstkanker wordt steeds succesvoller en de meeste patiënten hebben een goede overlevingskans. Echter, zowel de behandeling als de ziekte zijn ingrijpend en hebben grote impact op het leven van de patiënt. Zowel op fysiek als psychosociaal functioneren als op de re-integratie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Aandacht voor lifestyle en nazorg

  • Verhogen van de kwaliteit van leven
  • Verhogen van de therapietrouw bij de behandeling met antihormonale therapie
  • Preventie van hart- en vaatziekten en osteoporose (als nadelige gevolgen van overgang)
  • Preventie van overgewicht als risicofactor t.a.v. het ontwikkelen van (recidief) borstkanker
  • Adviezen over voeding en lichaamsbeweging
  • Begeleiding van klachten op seksueel gebied
  • Vroegtijdige signalering en behandeling van pijn

Gerealiseerde Projecten

Nieuwsflits Integrale Nazorg
De nieuwsflits integrale nazorg is ontwikkeld. Borstkanker kan enorme impact hebben op de patiënt, familie,  werk en het dagelijks leven. Daarom bespreken wij vanaf het begin ook de van belang zijnde psychische en sociale aspecten worden daarom van het begin met de patiënt besproken. Tijdens hiervoor geplande consulten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de zorg tijdens en na de behandeling. Fysiotherapie, diëtiek, seksuologie, werkaspecten en thuiszorg worden bij de behandeling betrokken. Dat geldt indien nodig ook voor palliatieve zorg en hospices. Samen met het Helen Dowling Instituut is er een snelle intake ontwikkeld, om de behoefte aan zorg die buiten het ‘puur medische’ handelen valt snel in kaart te brengen en in gang te kunnen zetten.
 

Lifestyle coaches
Het integrale nazorgteam en een aantal medewerkers van het AMZ heeft de opleiding tot lifestyle coach afgerond en hiermee kan het AMZ voor alle patiënten nog beter laten ervaren hoezeer het belang van diverse benodigde nazorg wordt erkend en beter en tijdig kan worden gesignaleerd wanneer er behoefte is aan bepaalde begeleiding om vervolgens goed te kunnen verwijzen naar de juiste nazorg. Deels wordt de (veelvoorkomende) nazorg in het AMZ aangeboden op speciale spreekuren, ook kan het zijn dat voor bepaalde nazorg wordt verwezen dicht in de buurt van de patiënt.

 

 

Help Stichting Breast Care Foundation om de aandacht en zorg voor borstkanker te verbeteren!

Laatste nieuws

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Lustrumsymposium 'Borst(kanker)zorg' Donderdag 7 maart 2024 Publiek Lustrumsymposium Alexander Monro Ziekenhuis: Highlights borstkanker en 10 jaar gespecialiseerde zorg Zoals u wellicht al heeft vernomen: het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat dit jaar 10 jaar. Alle...