Uitwisseling kennis en data

Doneer nu

Persoonlijke info

Mollie

Totaalbedrag: €10,00

Uitwisseling kennis en data

De Foundation ziet het belang van het ​delen van kennis en data ​met behulp van ICT optimalisatie met zorgaanbieders, wetenschappelijke instituten en patiënten. In het huidige aanbod van borstkankerzorg wordt kennis en ervaring en data niet altijd, en vaak maar gedeeltelijk, gedeeld onder aanbieders van zorg. Ook hebben patiënten niet altijd toegang tot hun eigen gegevens. Dit leidt er toe dat ziekenhuizen niet optimaal alle beschikbare kennis en informatie kunnen toepassen op de patiënten. Door de kennis te bundelen en te delen kan de kwaliteit van de gehele borstkankerzorg verbeterd worden.

Nieuw patiënteninformatiesysteem

Het Alexander Monro Ziekenhuis is als koploper live met de nieuwste versie patiënteninformatiesysteem met unieke standaard content.

Dit nieuwe systeem en de optimale uitbreiding ervan past in meerdere opzichten bij de visie van het Alexander Monro Ziekenhuis op meer transparantie en zelfregie voor de patiënt. Ook past het in de ambitie om excellente borst(kanker)zorg in alle regio’s beschikbaar te maken.
Hiervoor is het gebruik van standaard content en een optimale uitwisseling van gegevens met patient en samenwerkingspartners onmisbaar.

Met dit systeem is het AMZ volledig voorbereid en ingericht op alle ICT-mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners. Hiermee wordt het AMZ  ook optimaal ondersteund op het gebied van veiligheid en nog efficiënter werken.

 

Help Stichting Breast Care Foundation om de aandacht en zorg voor borstkanker te verbeteren!

Laatste nieuws

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Medisch Multidisciplinair Lustrumsymposium

Lustrumsymposium 'Borst(kanker)zorg' Donderdag 7 maart 2024 Publiek Lustrumsymposium Alexander Monro Ziekenhuis: Highlights borstkanker en 10 jaar gespecialiseerde zorg Zoals u wellicht al heeft vernomen: het Alexander Monro Ziekenhuis bestaat dit jaar 10 jaar. Alle...